استخدام جوشکار، مونتاژکار و تراشکار ماهر


  به چهار نفر جوشکار و مونتاژکار ماهر و یک نفر تراشکار ماهر در تهران-شهرک صنعتی چهاردانگه نیازمندیم. ۰۹۱۲۱۳۲۱۵۳۲ &ndsh; ۰۹۱۹۴۹۱۵۸۳۵
استخدامی