استخدام تکنسین جهت سرویس و نگهداری آسانسور


  به تعدادی تکنسین جهت سرویس و نگهداری آسانسور در تهران نیازمندیم . تلفن : ۸۸۷۸۱۱۳۹ داخلی ۱۲۱