استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت معتبر IT


  به تعدادی منشی خانم در شرکت مهندسی معتبر IT  در تهران نیازمندیم. تلفن : ۶۶۹۰۳۴۸۴
استخدام