استخدام تعدادی بازاریاب علمی در شرکت دارویی


  یک شرکت معتبر دارویی جهت تکمیل کادر بازاریابی خود به تعدادی بازاریاب علمی حرفه ای جهت ویزیت پزشکان و متخصصان در تهران با شرایط ذیل نیازمند است: ۲ سال سابقه کار مرتبط دارای مدرک تحصیلی در یکی از رشته های تحصیلی پزشکی، زیست شناسی، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، مامایی، پرستاری ایمیل: resume1361@gmil.com
استخدام