استخدام تایپیست آشنا به ورد و اکسل در کرج


  به یک تایپیست ترجیحا آقا آشنا به ورد و اکسل در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۲۲۵۲۰۰۳