استخدام برنامه نویس در شرکت کاربرد کامپیوتر


  شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر در تهران استخدام می نماید: برنامه نویس آشنا به دلفی و sql server برنامه نویس آشنا به html, css, JQ, JS تلفن: ۸۸۷۵۴۴۵۴ (۱۰ خط) ارسال رزومه به: support@krbordcomputer.com