استخدام برنامه نویس در شرکت فناوران تجارت الکترونیک الماس


استخدام برنامه نویس در شرکت فناوران تجارت الکترونیک الماس
شرکت فناوران تجارت الکترونیک الماس در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز برنامه نویس تسلط بر زبان برنامه نویسیPHPبه صورت حرفه ای و پیشرفته تسلط کامل به سیستم فروشگاه سازMagento(نوشتن ماژول اختصاصی؛سفارشی سازیUlوتوسعه هستهMagentoو…….) تسلط کامل به HTML-CSSوjavascript […]

استخدام برنامه نویس در شرکت فناوران تجارت الکترونیک الماس

شرکت فناوران تجارت الکترونیک الماس در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز برنامه نویس تسلط بر زبان برنامه نویسیPHPبه صورت حرفه ای و پیشرفته تسلط کامل به سیستم فروشگاه سازMagento(نوشتن ماژول اختصاصی؛سفارشی سازیUlوتوسعه هستهMagentoو…….) تسلط کامل به HTML-CSSوjavascript […]
استخدام برنامه نویس در شرکت فناوران تجارت الکترونیک الماس