استخدام برنامه نویس ارشدAsp.Net،web API درشرکت ویوارایان تهران


استخدام برنامه نویس ارشدAsp.Net،web API درشرکت ویوارایان تهران
استخدام ویوارایان شرکت ویوارایان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز برنامه نویس ارشد Asp.Net ، web API مسلط به مفاهیم شی گرایی مسلط به: VB یا #C SQL SERVER Entity Framework سابقه کاری مرتبط متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود […]

استخدام برنامه نویس ارشدAsp.Net،web API درشرکت ویوارایان تهران

استخدام ویوارایان شرکت ویوارایان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز برنامه نویس ارشد Asp.Net ، web API مسلط به مفاهیم شی گرایی مسلط به: VB یا #C SQL SERVER Entity Framework سابقه کاری مرتبط متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود […]
استخدام برنامه نویس ارشدAsp.Net،web API درشرکت ویوارایان تهران