استخدام اپراتور فرز CNC در تهران


  اپراتور فرز CNC شب کار در جاده خاوران تهران نیازمندیم تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۰۵۶۴
استخدامی