استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان


استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان
  فرصت استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان در نظر دارد در رشته های حقوق و فناوری اطلاعات در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از بین فارغ التحصیلان (آقایان) استخدام نماید. متقاضیان می توانند مستندات خود را تا تاریخ حداکثر ۲۳ مرداد به این صندوق ارسال […]

استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان

  فرصت استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان در نظر دارد در رشته های حقوق و فناوری اطلاعات در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از بین فارغ التحصیلان (آقایان) استخدام نماید. متقاضیان می توانند مستندات خود را تا تاریخ حداکثر ۲۳ مرداد به این صندوق ارسال […]
استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان