آگهی استخدام شرکت آران گاز اصفهان


آگهی استخدام شرکت آران گاز اصفهان
استخدام کارشناس و بازاریاب فروش شرکت آران گاز اصفهان در زمینه فروش گازهای صنعتی اکسیژن و نیتروژن و آرگون و… جهت دفتر فروش خود در نظر دارد یک نفر کارشناس و بازاریاب فروش با روابط عمومی خوب استخدام نماید. حقوق پایه اداره کار +بیمه+ پورسانت شماره تماس: ۰۳۱۳۲۲۳۳۲۸۸ ایمیل ارسال رزومه: info@ge-co.com

آگهی استخدام شرکت آران گاز اصفهان

استخدام کارشناس و بازاریاب فروش شرکت آران گاز اصفهان در زمینه فروش گازهای صنعتی اکسیژن و نیتروژن و آرگون و… جهت دفتر فروش خود در نظر دارد یک نفر کارشناس و بازاریاب فروش با روابط عمومی خوب استخدام نماید. حقوق پایه اداره کار +بیمه+ پورسانت شماره تماس: ۰۳۱۳۲۲۳۳۲۸۸ ایمیل ارسال رزومه: info@ge-co.com
آگهی استخدام شرکت آران گاز اصفهان

استخدام