آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماه


آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماه

مدیرکل امور دانشجویی خبر داد
آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماه
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ثبت نام برای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷ از ۲۵ آذرماه آغاز می شود.

آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماه

مدیرکل امور دانشجویی خبر داد
آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماه
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ثبت نام برای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷ از ۲۵ آذرماه آغاز می شود.

آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۵ آذرماه