آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت در واحد مشهد برگزار شد


با شرکت بیش از 4 هزار داوطلب
آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد با موفقیت برگزار شد
آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور بیش از 4 هزار داوطلب با موفقیت در  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد .

اخبار دنیای تکنولوژی

مد روز