آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی


آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی
آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی در شش نوبت صبح و عصر روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه 6 الی 8 خرداد ماه در تهران و 68 حوزه در سطح کشور برگزار می شود.

آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی
آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی در شش نوبت صبح و عصر روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه 6 الی 8 خرداد ماه در تهران و 68 حوزه در سطح کشور برگزار می شود.

آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی

بک لینک رنک 8